VOX HUMANA

Strona główna

Aktualności

 • Imigranci sukcesu w Szkole Podstawowej nr 260 w Warszawie

  2015-06-08

  To już ósma odsłona wystawy. Tym razem losy imigrantów, którzy z powodzeniem przezwyciężyli trudności i ułożyli sobie życie w Polsce będą mieli okazję poznać uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 260 w Warszawie.

   

   

 • Kolejna odsłona wystawy Imigranci Sukcesu

  2015-05-14

  16 maja 2015 podczas meczu Etnologii organizowanego przez Fundację dla Wolności będzie można obejrzeć wystawę Imigranci Sukcesu. 
 • Imigranci sukcesu w Warszawskim Centrum Wielokulturowym

  2015-03-03

  Od najbliższej soboty, 6 marca 2015 r. w Warszawskim Centrum Wielokulturowym będzie można oglądać wystawę "Imigranci sukcesu". Wernisażowi towarzyszyć będzie debata "Rozwój zawodowy w Polsce - Perspektywa Migrantów i Migrantek na skuteczną realizację celów na polskim rynku pracy".

 • HUMANKI

  2015-02-22

  Zabawki odpowiedzialne społeczenie

 • Imigranci Sukcesu w Krakowie

  2015-01-30

  30 stycznia 2015 r. rozpoczyna się kolejna, piąta już, odsłona wystawy "Imigranci sukcesu". Tym razem portrety Imigrantów będzie można obejrzeć w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

 • Nowa odsłona wystawy Imigranci Sukcesu

  2015-01-05

  Kolejna odsłona wystawy Imigranci sukcesu już 10 stycznia 2015 w Centrum Akcji PACA 40. Oprócz wystawy opowiadającej o losach cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski, żeby tu ułożyć sobie życie goście Centrum Akcji PACA 40 będzie można wziąć udział w warsztatach dla rodziców z dziećmi o funkcjonowaniu w grupie wielokulturowej.

 

K O M U N I K A T dot. zapytań o kursy języka polskiego

 

Stowarzyszenie Vox Humana złożyło 2 projekty na konkurs Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach których planuje prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, USA, Australii) oraz osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Kursy będą prowadzone pod warunkiem otrzymania dofinansowania w przedmiotowym naborze. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przełom sierpnia i września 2015.

 

 * * * 

 

Stowarzyszenie VOX HUMANA powstało w 2005 r. w celu prowadzenia działań upowszechniających wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu.

 

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
 3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
 4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
 5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność związaną z upowszechnianiem zasad tolerancji i zapobieganiu wszelkim rodzajom dyskryminacji – zawodowym, rasowym, religijnym, związanych z pochodzeniem czy wykształceniem. 


Istotną rolę w obszarach aktywności Stowarzyszenia odgrywa edukacja międzykulturowa. Projekty realizowane przez nas mają na celu nie tylko wskazanie różnic kulturowych, ale również nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. 


Możemy poszczycić się współpracą z British Council, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem m.st. Warszawy, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (CODN), Ambasadą Królestwa Niderlandów, a także Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Odbiorcami naszych programów są pracownicy administracji państwowej, nauczyciele w tym akademiccy, przedstawiciele mediów oraz osoby podlegające różnym formom wykluczenia społecznego. 


Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Dowodem na to jest realizacja projektu polegającego na wydaniu informatora dla organizacji pozarządowych mającego na celu rozpowszechnienie wiedzy o innych kulturach. Fundacja Edukacja dla Demokracji jeden z naszych projektów uznała za modelowy i propaguje jako wzór projektów międzykulturowych na własnej stronie internetowej. 


Na etapie planowania nowego projektu stosujemy zasadę otwartości, dialogu, demokratycznego uczestnictwa i dzielenia się wiedzę. Przykładem tak pomyślanego projektu jest współpraca z CODN i British Council, której zwieńczeniem była debatą publiczna o wyzwaniach edukacyjnych dzisiejszej szkoły „Szkoła wobec odmienności kulturowej” - na kanwie przedstawionych przez ekspertów brytyjskich rozwiązań adaptacyjnych dla dzieci imigrantów. 

 

W każdym z projektów centralna postacią i najistotniejszą wartością jest człowiek, chcemy uszanować jego prawa i światopogląd, kultywować różnorodności, ochraniać jego tradycje i indywidualną niepowtarzalność.Statut Stowarzyszenia oraz Sprawozdania za ostatni rok obrachunkowy (pobierz plik)