VOX HUMANA

Strona główna

Aktualności

 • Wystawa Imigranci Sukcesu na Gali Złote Wachlarze 2014

  2014-12-17

  18 grudnia br., podczas Międzynarodowego Dnia Migranta, wystawa "Imigranci sukcesu" zostanie zaprezentowana na Gali Złote Wachlarze 2014. Podczas gali organizowanej przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji przyznane zostaną statuetki Złote Wachlarze 2014 dla Osoby oraz Instytucji, które przyczyniają się do wspierania integracji imigrantów w Polsce.
 • Wystawa „Imigranci Sukcesu”

  2014-11-25

  W dniach 21-30 listopada 2014 roku podczas Festiwalu filmów rosyjskich Sputnik nad Polską w kinie Kinoteka w Warszawie można obejrzeć wystawę pt. Imigranci sukcesu.
 • Bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców

  2014-09-30

  Stowarzyszenie Vox Humana prowadzi kursy języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej pracujących lub studiujących w Polsce. Udział w kursach jest bezpłatny. 
 • Stowarzyszenie poszukuje asystenta kulturowego - Wietnam

  2014-04-01

  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje asystenta kulturowego posługującego się językiem wietnamskim do projektu „Pierwszy krok integracji” Projekt będzie realizowany od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje trenerów

  2014-03-01

  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje 2 trenerów, którzy poprowadzą w szkołach interaktywne lekcje nt. doświadczeń kulturowych Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje edukatorów

  2014-02-01

  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje 2 edukatorów, którzy poprowadzą w szkołach zajęcia wyrównawcze (odrabianie lekcji) z dziećmi obywateli państw trzecich Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 

 

 

Stowarzyszenie VOX HUMANA powstało w 2005 r. w celu prowadzenia działań upowszechniających wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu.

 

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
 3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
 4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
 5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność związaną z upowszechnianiem zasad tolerancji i zapobieganiu wszelkim rodzajom dyskryminacji – zawodowym, rasowym, religijnym, związanych z pochodzeniem czy wykształceniem. 


Istotną rolę w obszarach aktywności Stowarzyszenia odgrywa edukacja międzykulturowa. Projekty realizowane przez nas mają na celu nie tylko wskazanie różnic kulturowych, ale również nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. 


Możemy poszczycić się współpracą z British Council, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem m.st. Warszawy, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (CODN), Ambasadą Królestwa Niderlandów, a także Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Odbiorcami naszych programów są pracownicy administracji państwowej, nauczyciele w tym akademiccy, przedstawiciele mediów oraz osoby podlegające różnym formom wykluczenia społecznego. 


Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Dowodem na to jest realizacja projektu polegającego na wydaniu informatora dla organizacji pozarządowych mającego na celu rozpowszechnienie wiedzy o innych kulturach. Fundacja Edukacja dla Demokracji jeden z naszych projektów uznała za modelowy i propaguje jako wzór projektów międzykulturowych na własnej stronie internetowej. 


Na etapie planowania nowego projektu stosujemy zasadę otwartości, dialogu, demokratycznego uczestnictwa i dzielenia się wiedzę. Przykładem tak pomyślanego projektu jest współpraca z CODN i British Council, której zwieńczeniem była debatą publiczna o wyzwaniach edukacyjnych dzisiejszej szkoły „Szkoła wobec odmienności kulturowej” - na kanwie przedstawionych przez ekspertów brytyjskich rozwiązań adaptacyjnych dla dzieci imigrantów. 

 

W każdym z projektów centralna postacią i najistotniejszą wartością jest człowiek, chcemy uszanować jego prawa i światopogląd, kultywować różnorodności, ochraniać jego tradycje i indywidualną niepowtarzalność.Statut Stowarzyszenia oraz Sprawozdania za ostatni rok obrachunkowy (pobierz plik)