VOX HUMANA

Strona główna

Aktualności

 • Zajęcia wyrównawcze

  2015-11-19

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze” nr 10/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 19 listopada 2015 r. w ramach projektu pt. „Witamy w Polsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego

  2015-11-10

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego” nr 10/2-2015/FAMI-OZ-3 z dnia 10 listopada 2015 r. w ramach projektu pt. „Witamy w Polsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia reedukacyjne

  2015-11-10

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia reedukacyjne” nr 10/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 10 listopada 2015 r. w ramach projektu pt. „Witamy w Polsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Asystent kulturowy rosyjskojęzyczny

  2015-10-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Asystent kulturowy rosyjskojęzyczny” nr 10/2-2015/FAMI-OZ-2 z dnia 20 października 2015 r. w ramach projektu pt. „Witamy w Polsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Asystent kulturowy rosyjskojęzyczny

  2015-10-09

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Asystent kulturowy rosyjskojęzyczny” nr 10/2-2015/FAMI-OZ-1 z dnia 9 października 2015 r. w ramach projektu pt. „Witamy w Polsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Imigranci sukcesu w Szkole Podstawowej nr 260 w Warszawie

  2015-06-08

  To już ósma odsłona wystawy. Tym razem losy imigrantów, którzy z powodzeniem przezwyciężyli trudności i ułożyli sobie życie w Polsce będą mieli okazję poznać uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 260 w Warszawie.

   

   

 

 

 

Stowarzyszenie VOX HUMANA powstało w 2005 r. w celu prowadzenia działań upowszechniających wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu.

 

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
 3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
 4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
 5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność związaną z upowszechnianiem zasad tolerancji i zapobieganiu wszelkim rodzajom dyskryminacji – zawodowym, rasowym, religijnym, związanych z pochodzeniem czy wykształceniem. 


Istotną rolę w obszarach aktywności Stowarzyszenia odgrywa edukacja międzykulturowa. Projekty realizowane przez nas mają na celu nie tylko wskazanie różnic kulturowych, ale również nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. 


Możemy poszczycić się współpracą z British Council, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem m.st. Warszawy, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (CODN), Ambasadą Królestwa Niderlandów, a także Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Odbiorcami naszych programów są pracownicy administracji państwowej, nauczyciele w tym akademiccy, przedstawiciele mediów oraz osoby podlegające różnym formom wykluczenia społecznego. 


Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Dowodem na to jest realizacja projektu polegającego na wydaniu informatora dla organizacji pozarządowych mającego na celu rozpowszechnienie wiedzy o innych kulturach. Fundacja Edukacja dla Demokracji jeden z naszych projektów uznała za modelowy i propaguje jako wzór projektów międzykulturowych na własnej stronie internetowej. 


Na etapie planowania nowego projektu stosujemy zasadę otwartości, dialogu, demokratycznego uczestnictwa i dzielenia się wiedzę. Przykładem tak pomyślanego projektu jest współpraca z CODN i British Council, której zwieńczeniem była debatą publiczna o wyzwaniach edukacyjnych dzisiejszej szkoły „Szkoła wobec odmienności kulturowej” - na kanwie przedstawionych przez ekspertów brytyjskich rozwiązań adaptacyjnych dla dzieci imigrantów. 

 

W każdym z projektów centralna postacią i najistotniejszą wartością jest człowiek, chcemy uszanować jego prawa i światopogląd, kultywować różnorodności, ochraniać jego tradycje i indywidualną niepowtarzalność.Statut Stowarzyszenia oraz Sprawozdania za ostatni rok obrachunkowy (pobierz plik)