VOX HUMANA

Strona główna

Aktualności

 • Kolejna odsłona wystawy Imigranci Sukcesu

  2015-05-14

  16 maja 2015 podczas meczu Etnologii organizowanego przez Fundację dla Wolności będzie można obejrzeć wystawę Imigranci Sukcesu. 
 • Imigranci sukcesu w Warszawskim Centrum Wielokulturowym

  2015-03-03

  Od najbliższej soboty, 6 marca 2015 r. w Warszawskim Centrum Wielokulturowym będzie można oglądać wystawę "Imigranci sukcesu". Wernisażowi towarzyszyć będzie debata "Rozwój zawodowy w Polsce - Perspektywa Migrantów i Migrantek na skuteczną realizację celów na polskim rynku pracy".

 • HUMANKI

  2015-02-22

  Zabawki odpowiedzialne społeczenie

 • Imigranci Sukcesu w Krakowie

  2015-01-30

  30 stycznia 2015 r. rozpoczyna się kolejna, piąta już, odsłona wystawy "Imigranci sukcesu". Tym razem portrety Imigrantów będzie można obejrzeć w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

 • Nowa odsłona wystawy Imigranci Sukcesu

  2015-01-05

  Kolejna odsłona wystawy Imigranci sukcesu już 10 stycznia 2015 w Centrum Akcji PACA 40. Oprócz wystawy opowiadającej o losach cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski, żeby tu ułożyć sobie życie goście Centrum Akcji PACA 40 będzie można wziąć udział w warsztatach dla rodziców z dziećmi o funkcjonowaniu w grupie wielokulturowej.

 • Wystawa Imigranci Sukcesu na Gali Złote Wachlarze 2014

  2014-12-17

  18 grudnia br., podczas Międzynarodowego Dnia Migranta, wystawa "Imigranci sukcesu" zostanie zaprezentowana na Gali Złote Wachlarze 2014. Podczas gali organizowanej przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji przyznane zostaną statuetki Złote Wachlarze 2014 dla Osoby oraz Instytucji, które przyczyniają się do wspierania integracji imigrantów w Polsce.
 

 

 

Stowarzyszenie VOX HUMANA powstało w 2005 r. w celu prowadzenia działań upowszechniających wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu.

 

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
 3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
 4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
 5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność związaną z upowszechnianiem zasad tolerancji i zapobieganiu wszelkim rodzajom dyskryminacji – zawodowym, rasowym, religijnym, związanych z pochodzeniem czy wykształceniem. 


Istotną rolę w obszarach aktywności Stowarzyszenia odgrywa edukacja międzykulturowa. Projekty realizowane przez nas mają na celu nie tylko wskazanie różnic kulturowych, ale również nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. 


Możemy poszczycić się współpracą z British Council, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem m.st. Warszawy, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (CODN), Ambasadą Królestwa Niderlandów, a także Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Odbiorcami naszych programów są pracownicy administracji państwowej, nauczyciele w tym akademiccy, przedstawiciele mediów oraz osoby podlegające różnym formom wykluczenia społecznego. 


Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Dowodem na to jest realizacja projektu polegającego na wydaniu informatora dla organizacji pozarządowych mającego na celu rozpowszechnienie wiedzy o innych kulturach. Fundacja Edukacja dla Demokracji jeden z naszych projektów uznała za modelowy i propaguje jako wzór projektów międzykulturowych na własnej stronie internetowej. 


Na etapie planowania nowego projektu stosujemy zasadę otwartości, dialogu, demokratycznego uczestnictwa i dzielenia się wiedzę. Przykładem tak pomyślanego projektu jest współpraca z CODN i British Council, której zwieńczeniem była debatą publiczna o wyzwaniach edukacyjnych dzisiejszej szkoły „Szkoła wobec odmienności kulturowej” - na kanwie przedstawionych przez ekspertów brytyjskich rozwiązań adaptacyjnych dla dzieci imigrantów. 

 

W każdym z projektów centralna postacią i najistotniejszą wartością jest człowiek, chcemy uszanować jego prawa i światopogląd, kultywować różnorodności, ochraniać jego tradycje i indywidualną niepowtarzalność.Statut Stowarzyszenia oraz Sprawozdania za ostatni rok obrachunkowy (pobierz plik)