VOX HUMANA

Podręcznik do nauki języka polskiego

 

Podręcznik i ćwiczenia A.B.C po polsku są przeznaczone do nauki polskiego jako obcego dla dzieci cudzoziemskich z młodszych klas. Szkoły, w których uczą się dzieci imigrantów (dzieci spoza UE, USA, Australii) mogą otrzymać podręczniki w ramach projektu. Wydanie podręcznika i ćwiczeń zostało sfinansowane przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa.


Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


Do pobrania: